Organisation

Organisationen består av tre samverkande nivåer. Det finns en styrgrupp, en operativ ledningsgrupp, en samordningsgrupp och tre sakgrupper.

Beredning av gemensamma åtgärder sker i sakgrupperna och inom den operativa ledningsgruppen och beslutas om i styrgruppen.

Operation Kvinnofrids organisation

Alla deltagande myndigheter är representerade i organisationens olika nivåer. Länsstyrelsen är den organisation som är huvudansvarig för att leda arbetet inom samverkansplattformen. Alla aktörer är dock lika ansvariga för att säkerställa realisering av strategins målområden.