Kampanjen 2003

Den 10–23 november 2003 genomförde Operation Kvinnofrid sin fjärde affischkampanj med budskapet ”Ta ställning för kvinnofrid!” Den sammanfattade budskapen från tidigare arbete och kampanjer sedan 1996.

Kampanjen uppmanade oss alla att ta ställning och visa civilkurage mot mäns våld mot kvinnor och ställde frågor som; Hur kan alla vi vuxna i vardagen bidra till en förändring? Kampanjen betonade att för att kunna agera måste vi först öppna ögonen och se det vi helst skulle vilja slippa se. Vi framhöll att myndigheterna enligt lagen har ansvar att agera mot detta våld, men att man ensamma inte kan vända utvecklingen, utan måste få vetskap om vad som händer, annars står utsatta kvinnor och barn alldeles ensamma.

En kampanjbroschyr togs fram, ”Ta ställning för kvinnofrid”, som beskrev våldet, varningssignaler och råd om vart kvinnan, barnen och männen kan vända sig. Broschyren distribueras bland annat via myndigheters expeditioner, receptioner och mottagningar.

En mätning av kampanjens synbarhet visade att kampanjen 2003 inte uppmärksammades i lika stor utsträckning som kampanjen år 2000, då den var för otydlig och osynlig. Allmänheten hade dock ett fortsatt högt förtroende för Operation Kvinnofrid och man ansåg att mäns våld mot kvinnor var en viktig fråga att uppmärksamma.

Affisch från 2003 års kampanj