2023 års konferens

Mål 5: Effektiv brottsbekämpning Mål 6: Trygg rättsprocess

Tema: Rättsvårdande myndigheter utvecklar god kvalitet i utredningar och rättsprocesser och våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar

Välkommen till årets konferens den 24 november. Tema i år är hur rättsvårdande myndigheter arbetar för att utveckla god kvalitet i utredningar och rättsprocesser och bidrar till att våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar.Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan. 

Målgrupp är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Program 2023 (PDF)

Presentationer 2023 (PDF)