Kampanjen 2007

Hösten 2007 genomförde Operation Kvinnofrid en kampanj med namnet Okejsex.nu, som handlade om okej sex och om var gränsen går när det inte är okej.

Målet med kampanjen var att synliggöra och att öka medvetenheten om olika former av sexuellt våld och om problemets omfattning. Den utåtriktade delen av kampanjen genomfördes under två veckor i slutet av november.

Målgruppen var unga i åldern 15–30 år i Stockholms län med extra fokus på de ungdomar som går i skolan, idrottar/motionerar eller är aktiva i olika Internetcommunities. Kampanjen riktades både direkt mot målgruppen via Internet, tidningar, utomhusannonser, samarbete med olika ungdomsorganisationer, utbildningar med mera, och indirekt via de vuxna som ungdomar kommer i kontakt med i sin vardag.

Budskapet för kampanjen var både positivt och styrkegivande – inte förmanande eller demoniserande och formulerades i två meningar:

  • Alla sexuella handlingar ska vara ömsesidiga
  • Ingen ska utöva, acceptera eller blunda för sexuella övergrepp

Innan kampanjen startade genomfördes flera utbildningar för att öka beredskapen hos yrkesverksamma och frivilliga organisationer. De berörda aktörer som inbjöds till utbildningarna var bland annat ungdomsmottagningar, elevhälsan på gymnasieskolor och tjejjourer i länet.

Till kampanjen utformades en webbsida, www.okejsex.nu, där man kunde läsa om frågor som vad som är okej sex och om vad som inte är okej sex.

Vi gav även ut pocketboken ”Okejsex.nu – var går gränsen?”, som bygger på de frågor som kom till webbsidan både under och efter kampanjen.

Kampanjen okejsex.nu fick stort genomslag i hela länet både på skolor och i media. En synlighetsmätning, som genomfördes visade att 90 procent av länets 15–25-åringar uppmärksammade kampanjen.

Affisch från kampanjen ”okejsex.nu”