Kampanjen 2000

Budskapet för Operation Kvinnofrids kampanj år 2000 var att mäns våld mot kvinnor även drabbar barn.

Barn utsätts för psykisk misshandel när de ser och hör sin mamma bli utsatt för hot och våld. Ofta utsätts också barnen själva för detta. Många av barnen blir fysiskt misshandlade och en del av dem, främst flickor, utsätts även för sexuella övergrepp.

Samtidigt som affischkampanjen pågick ordnades – precis som tidigare år – öppna möten för allmänhet och anställda inom myndigheter och organisationer och en teaterpjäs visades.

Även till denna kampanj trycktes en informationsbroschyr: ”Mäns våld mot kvinnor drabbar även barn”. Broschyren distribuerades bland annat via myndigheters expeditioner, receptioner och mottagningar.

Affisch från kampanjen ”Mäns våld mot kvinnor drabbar även barn”