Kampanjen 1999

Affischkampanjen i maj 1999 hade, liksom den första kampanjen, rubriken att våld mot kvinnor är ett brott.

Men medan den första kampanjen ville synliggöra våldet, ville denna kampanj gå vidare och uppmana män i samhället att aktivt ta ställning mot mäns våld mot kvinnor. Manliga förebilder, i form av landshövding Ulf Adelsohn och polismästare Gunno Gunnmo, uttryckte detta på olika sätt.

Kampanjen genomfördes – precis som den tidigare – i tunnelbanor, bussar och pendeltåg i Stockholms län, samtidigt som annonser publicerades i lokala tidningar.

Synligheten för kampanjen var så hög som 80 %. Foldern ”Våld mot kvinnor är mäns ansvar” togs fram inför kampanjen, och i Länsstyrelsens hörsal hölls seminarier och föreläsningar. Det skrevs också en mängd artiklar och insändare till tidningar runt hela landet. Även i redaktionellt material tog man upp mäns våld mot kvinnor och Operation Kvinnofrids kampanjer.

Ulf Adelsohn