Styrgrupp

Styrgruppen beslutar om budget och fastställer inriktning för det gemensamma arbetet. Den säkerställer resurser för bemanning i samordningsgruppen, samordningskoordineringen och utskott/arbetsgrupper. Styrgruppen består av medlemmar som har det övergripande ansvaret i den egna organisationen för att genomföra beslutade åtgärder. Ordförande är landshövdingen för Länsstyrelsen i Stockholm.

Anna Kinberg Batra
Anna Kinberg Batra, Landshövding i Stockholms län

Hannah Dahlbäck
Hannah Dahlbäck
Region Stockholm, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriutskott

Mattias Andersson
Mattias Andersson
Tf. Regionpolischef, Polisen region Stockholm

Alexander Ojanne
Alexander Ojanne
Socialborgarråd, Stockholms stad

Marie Unander-Scharin
Marie Unander-Scharin
Representant Storsthlm

Johan Modin
Johan Modin
Regionchef Kriminalvården region Stockholm

Porträtt av Eva Thunegard
Eva Thunegard
Områdeschef för Åklagarområde Stockholm