Kampanjen 1997

I oktober 1997 genomfördes Operation Kvinnofrids första utåtriktade kampanj. Temat var att våld mot kvinnor är ett brott som måste synliggöras.

Kampanjens budskap fördes fram i affischer på tunnelbana, pendeltåg och bussar i Stockholms län. Samtidigt publicerades annonser i lokalpressen. Under två veckors tid uppmuntrades allmänheten att diskutera mäns våld mot kvinnor och att ta ställning emot det.

Broschyren ”De värsta ärren sitter på insidan” kompletterade kampanjen genom att informera djupare om mäns våld mot kvinnor. I länsstyrelsens hörsal hölls seminarier och föreläsningar. Många frivilligorganisationer höll öppet hus eller ordnade egna seminarier.

Genom kampanjmaterialet spred Operation Kvinnofrid dessutom telefonnummer till länets olika ideella organisationer, som till exempel kvinnojourer. Syftet var att informera utsatta kvinnor om var man kan få hjälp. På affischerna fanns vårt 020-telefonnummer, som var kopplat bland annat till Stockholms stads Kriscentrum för kvinnor.

Både telefonsamtalen och besöken till Kriscentrum för Kvinnor fördubblades från månaden före kampanjen till månaden efter. Kampanjens budskap hade nått fram till många av de kvinnor som behövde hjälp.

Kampanjbroschyren ta ställning för kvinnofrid