Stiftelsen 1000 Möjligheter – vinnare av Kvinnofridspriset 2020

Prisutdelning Kvinnofridspriset 2020 – Vinnare 1000 möjligheter
Foto: Petra Tammert-Seidefors

Årets Kvinnofridspris tilldelas Stiftelsen 1000 möjligheter för att de aktivt bidragit till samhällsdebatten om våld ungas i nära relationer.

Motiveringen lyder:

Stiftelsen 1000 Möjligheter bidrar till samhällsdebatten om våld i ungas nära relationer. Genom sin verksamhet ger de unga kunskap om våld samt hjälper unga att komma i kontakt med vuxna för att få hjälp och stöd att komma ur våldsamma relationer. 1000 Möjligheter arbetar för en målgrupp som allt för ofta glöms bort. Med verksamheten når de inte bara våldsutsatta unga personer utan även unga våldsutövare. Ett aktivt våldsförebyggande arbete som även innehåller kunskap och stödinsatser.

Stiftelsen 1000 Möjligheter

2010 blev 1000 Möjligheter Sveriges första ungdomsjour för att fem år senare omorganiseras till stiftelseform. Verksamheten har fyra anställda och 50 volontärer. Stiftelsen vilar på feministisk grund och anser att en förändring av destruktiva maskulinitetsnormer är en av de viktigaste nycklarna till att förebygga våld.

Organisationen driver två verksamheter. Ungarelationer.se som är en stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Hit kan både den som utsätts, den som utövar våld samt kompisar vända sig. Ellencentret som arbetar med att ge stöd till unga som har erfarenhet av prostitution, så kallad sugardejting, sex som självskadebeteende, människohandel och annan sexuell exploatering. I Stockholm finns också 1000Mottagningen som erbjuder samtalsstöd och traumabehandling för unga som hör till någon av organisationens målgrupper.

Stiftelsen 1000 Möjligheters webbplats