2018 års konferens

Tema: Ett län fritt från våld? – Tillsammans mot en ny strategisk inriktning

Den 23 november 2018 gick Operation Kvinnofrids tredje regionala konferensen av stapeln. Temat var lägesbilder, behovsanalys och samverkan. På plats fanns 150 representanter från kommunen, polisen, kriminalvården, statliga myndigheter och civilsamhället. Underlaget från konferensen kommer att utgöra underlag för länets kommande strategiarbete.

Konferensprogram (PDF)

Presentationen ”Statistik som kunskapskälla” med Lena Roxell, forskare vid Stockholms universitet (PDF)