Region Stockholms barnhälsovårdsenhet är vinnare av Kvinnofridspriset 2021

Bild av vinnarna av Kvinnofridspriset 2021
Foto: Desirée Backman

Årets Kvinnofridspris tilldelas barnhälsovårdsenheten vid Region Stockholm, som genom sitt utvecklingsarbete bidrar till att fler våldsutsatta kan uppmärksammas och få stöd och hjälp.

Motiveringen lyder:

Genom ett systematiskt och forskningsbaserat arbete uppmärksammas nu våldsutsatthet som en del av BVC:s arbete i länet. Ett betydelsefullt arbete som i hög utsträckning påverkar barn i en verksamhet som når en hög andel av föräldrar. Verksamheten visar på både hållbarhet och långsiktighet med flera utbildningsinsatser riktat mot personalen med uppföljande handledningsstöd om att prata om och uppmärksamma våld.

Barnhälsovårdsheneten vid Region Stockholm

Barnhälsovårdsenheten representerar barnhälsovården och ansvarar för att ta fram och implementera arbetssätt på barnavårdscentraler (BVC) över hela länet. 

Forskning som Region Stockholms Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har gjort gällande att ställa frågor om våld på BVC visar att rutinfrågor om våld fångar upp tidigare erfarenhet av våldsutsatthet som kan påverka föräldraskapet i dag medan frågor på indikation fångar upp pågående våld. Det är detta som arbetsmetoden man nu använder på länets BVC utgår från. Den innebär att medarbetare redan vid BVC:s första hembesök efter att barn har fötts ger information om våld till att vid familjens kommande kontakt med BVC ställa rutinfrågor om våldsutsatthet till föräldrarna och att vara uppmärksam på eventuella tecken på våld.

För att stärka implementeringen av arbetssättet ska alla sjuksköterskor som arbetar på BVC i Stockholms län få utbildning i arbetsmetoden samt handledning.

Våld – att prata om våld på BVC | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)