Sektionen för förebyggande arbete i Botkyrka – vinnare av Kvinnofridspriset 2018

Prisutdelning Kvinnofridspriset 2018 – Vinnare Sektionen för förebyggande arbete i Botkyrka
Foto: Frida Henriksson

Sektionen för förebyggande arbete i Botkyrka vann 2018 års Kvinnofridspris. Priset delades ut av styrgruppens ordförande, Landshövding Sven-Erik Österberg, i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens den 23 november 2018.

Motiveringen löd:

Med utgångspunkt i att våld är en gemensam fråga för hela samhället har denna verksamhet, genom nära samverkan mellan framförallt socialtjänst, polis, räddningstjänst och skola, lyckats få till stånd ett sammanhållet och långsiktigt våldsförebyggande arbete i hela kommunen. Genom att implementera det våldsförebyggande arbetet i ordinarie verksamhet och tidigt involvera berörd personal samt barn och unga i förändringsprocessen har arbetet gett resultat. Kommunen har bevisat att när flera aktörer går samman och samverkar mot en gemensam vision kan verklig förändring komma till stånd. En förändring som bidraget till att skapa en tryggare miljö inom flera arenor i barn och ungas liv.

 

Om verksamheten