Amelmottagningen – vinnare av Kvinnofridspriset 2017

Prisutdelning Kvinnofridspriset 2017 – Vinnare Amelmottagningen
Foto: Elisabeth Ubbe

Amelmottagningen, Södersjukhuset, vann 2017 års Kvinnofridspris. Priset delades ut av styrgruppens ledamot, Alexandra Anstrell, i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens den 24 november 2017.

Motiveringen löd:

Som den första och hittills enda specialiserade mottagning för könstympade kvinnor i i Sverige är den här verksamheten unik i sitt slag. Inom mottagningen finns stor medicinsk kompetens samt även kunskap om traditionen och dess hälsorisker, vilket gör att flickor och kvinnor erbjuds ett mycket professionellt bemötande. Personalen inom verksamheten arbetar även aktivt med att utbilda om könsstympningens omfattning och konsekvenser och har därmed bidraget till att höja kunskapsnivån om könsstympning bland olika yrkesgrupper.

Om Amelmottagning