Föreningen storasyster – vinnare av Kvinnofridspriset 2019

Prisutdelning Kvinnofridspriset 2019 – Vinnare Föreningen Storasyster
Foto: Frida Henriksson

Årets kvinnofridspris tilldelas Föreningen Storasyster för dess viktiga och betydelsefulla arbete för att stödja personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Motiveringen löd:

Med ett stort engagemang bedriver föreningen ett mycket viktigt arbete för att personer som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp ska få ett professionellt stöd utifrån sina behov. Genom sin stöd- och behandlingsverksamhet erbjuds individen en unik möjlighet att berätta om sina upplevelser under trygga former, vilket är ett viktigt steg i att bearbeta trauman och övergrepp. Med små medel har föreningen lyckats med att stödja enskilda individer, öka medvetenheten och minska tabun kring sexuellt våld i samhället. Därmed har föreningen bidragit till att skapa bättre förutsättningar för allas rätt att växa upp i ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk ideell organisation som arbetar för nolltolerans mot sexuellt våld och som vill ändra normer och strukturer genom att informera, föreläsa och driva opinion. Med 140 utbildade volontärer är föreningen Sveriges största stödorganisation för personer som utsatts för sexuellt våld. Varje år har Föreningen Storasyster över 5 000 stödsamtal med personer som utsatts för sexuellt våld, av dem har drygt 50 procent aldrig berättat om övergreppen tidigare.

Föreningen Storasysters webbplats