2016 års konferens

Tema: Operation Kvinnofrid 20 år / Strategi mot våld, våldsutövare och barns våldsutsatthet

2016 fyllde Operation Kvinnofrid 20 år och det uppmärksammades med en stor konferens som blickar både bakåt och framåt.

Den nya regionala strategin mot våld i nära relationer och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor presenterades. Goda exempel på hur länet arbetar med våldsutövare och barns våldsutsatthet presenterades och Operation Kvinnofrids årliga utmärkelse för särskilt goda insatser mot våld i nära relation delades ut för första gången. Bland talarna fanns

  • Catarina Överlien, docent i socialt arbete
  • Karin Andersson, Kriminalvården
  • Ola Florin, departementssekreterare Socialdepartementet
  • Linnéa Åberg, Brottsoffermyndigheten
  • Amanda Netscher, Länsstyrelsen Stockholm
  • Ulrika Sandberg, Länsstyrelsen Stockholm
  • Camilla Järborg, Stockholm läns landsting
Moderator: Åsa Julin

Program (PDF)

Presentationen ”Strategic Training Initiative in Community Supervision” med Karin Andersson från Kriminalvården (PDF)

Presentation om Origo med Maria Geni från Origo Stockholm (PDF)