Kampanjer

Operation Kvinnofrid genomför regelbundet kampanjer riktade mot allmänheten för att på olika sätt belysa frågan om våld. De kan till exempel handla om att informera om var man kan söka stöd och hjälp eller barns rättigheter, men också kampanjer som syftar till att påverka människors attityder.

Åren 1997, 1999, 2000, 2003 och 2007 genomförde Operation Kvinnofrid affischkampanjer i tunnelbanan, på pendeltågen och på bussarna i Stockholms län. Varje affischkampanj har varit två veckor lång och i samband med kampanjveckorna publicerades även faktabroschyrer, anordnades seminarier och utbildningar samt uppmuntrades det till lokala aktiviteter.

Stockholms tunnelbana
Operation Kvinnofrid har genomfört affischkampanjer i tunnelbanan, på pendeltågen och på bussarna i Stockholms län.

Operation Kvinnofrids arbete har fokuserat på mäns våld mot kvinnor ur ett samhällsperspektiv, för att påverka politiker, debattörer, massmedia och allmänhet och bilda opinion. Arbetet har även fokuserat på hur detta våld påverkar individen, för att på så vis skapa ett kollektivt samtal.