2019 års konferens

Tema: Det sexuella våldets tusen ansikten

Operation Kvinnofrids konferens om sexuellt våld – en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Program (PDF)

Program

 • Välkomna och inledning med Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
 • Presentation av Stockholms läns nya strategi för att förebygga och bekämpa våld 2020–2027. Intervju med Ulrika Sandberg från Länsstyrelsen Stockholm och panelsamtal med Operation Kvinnofrids styrgrupp
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Resultat från befolkningsundersökningen SRHR 2017 med Maja Österlund och Tommy Eriksson från Folkhälsomyndigheten Presentation (PDF)
 • Vad är en våldtäkt? Våldtäkt som brott, upplevelse och konsekvenser i den utsattas liv med Josefin Grände, leg psykoterapeut Presentation (PDF)
 • Sexual Violence in Conflict Zones: Women as Weapons of War Olivia Wells, Nadia´s Initiative Presentation (PDF)
 • Polisens initiativ för att förhindra våld i nära relationer: Initiativ Gryning Varg Gyllander, Polismyndigheten Presentation (PDF)
 • Musik och lyrik med Emil Jensen
 • Sammanfattning och utvärdering
 • Utdelning av Kvinnofridspriset 2019 med Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg

Parallella seminarier

 • Porrens sanna ansikte: hur ser det ut och vad kan vi göra? Med Meghan Donevan, forskningsledare på organisationen Talita, Natalia Batenkova från Reality Check och Elsa Lantz från Porrfri barndom Presentation (PDF)
 • Hjälplinjen PrevenTell. Förebyggande arbete mot sexualbrott. Med Katarina Görts Öberg från Anova Presentation (PDF)
 • Måste man ställa upp på strypsex? Om killars våld mot tjejer i unga relationer. Med Mikis Kanakaris från 1000 möjligheter
 • Sexköp eller våldtäkt – en ny sexualbrottslagstiftning baserad på frivillighet. Skillnaden mellan oaktsam och uppsåtlig våldtäkt samt hur lagstiftningen kan tillämpas vid misstänkt människohandel. Med Anneli Tirud Wallin från Åklagarmyndigheten och Niklas Kraft från Polismyndigheten
 • Sexual Abuse Injury Syndrome och W-SAC, ett sätt att klassificera och beskriva skadeutveckling efter sexuella övergrepp. Med Gita Rajan från Wonsa Presentation (PDF)
 • Behandling efter sexuella övergrepp – vad erbjuds inom Region Stockholm? Med Ylva Elvin Nowak från Region Stockholm Presentation (PDF)
 • Från upptäckt till hjälp – en ärendebeskrivning – Stockholm stads arbete mot människohandel och prostitution. Med Jenny Selenius och Elisabet Lundqvist, Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, samt nätverk för arbetet inom Stockholms stad (Mikamottagningen, KAST och Ungdomsjouren). Presentation (PDF)
 • Sex som självskada. Med Cecilia Fredlund från Psykiatriska kliniken i Linköping Presentation (PDF)
 • Kvinnlig könsstympning. Med Cecilia Berger från Amelmottagningen

De presentationer som inte är upplagda är på grund av känsligt innehåll inte till för spridning.