2024 års konferens

Tema: Dagens våldsutsatta är morgondagens våldsutövare. Hur förhindrar vi att våldsutsatta barn blir våldsutövare?

Välkommen till årets konferens den 22 november. Tema i år är att titta på om dagens våldsutsatta är morgondagens våldsutövare och hur vi kan förhindra att våldsutsatta barn blir våldsutövare. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Målgrupp är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Mer information och inbjudan kommer i juni.