Relationsvåldscenter Södertälje är vinnare av Kvinnofridspriset 2022

Årets kvinnofridspris tilldelas Relationsvåldscenter Södertälje, en verksamhet inom socialtjänsten i Södertälje kommun. Relationscentret arbetar för att hjälpa barn och vuxna mot ett liv fritt från våld i nära relationer. Verksamheten ger både stöd till våldsutsatta barn och vuxna samt till våldsutövare som vill förändra sitt våldsamma beteende.

Ett svartvitt foto på personalen i Relationsvåldscenter i Södertälje på scenen vid prisutdelningen.

Foto: Maria Sand Vaziri

Relationvåldscenter i Södertälje

De senaste åren har Relationvåldscenter utvecklat sitt arbete riktat till våldsutövare genom att använda Predov, ett evidensbaserat behandlingsprogram för våldsutövare som utvecklats av Kriminalvården. Verksamheten får priset för att ha lyckats utveckla det som startade som ett pilotprojekt till att bli en del av det löpande arbetet. Dessutom har verksamheten genomfört en satsning tillsammans med polisen för att motivera personer som utövar våld att söka hjälp.

– Genom den regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län vill vi bland annat verka för att personer som utövar våld får adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra. Relationsvåldscenter Södertälje är ett tydligt och föredömligt exempel på detta och visar även på vikten av att förändringsarbete behöver involvera olika aktörer över tid för att förändring ska bli möjlig, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

Ulrica Blomgren är resultatenhetschef på Relationsvåldscenter Södertälje. Under fredagen tog hon och verksamheten emot Kvinnofridspriset på Operation Kvinnofrids årliga konferens, i år med temat att våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.

– Vi är stolta och glada att Relationsvåldscenter och vi som arbetar här uppmärksammas på detta fantastiska sätt! Utmärkelsen delar vi med alla dessa modiga människor som dagligen söker sig till oss för hjälp och stöd att bli fri från våldet i sina nära relationer. Jag talar om våldsutsatta, våldsutövare och deras barn. Vi jobbar tillsammans för att minska våldet och öka tryggheten, säger Ulrica Blomgren.

Relationsvåldscenter i Södertälje kommun