Styrgrupp

Styrgruppen beslutar om budget, fastställer prioriterad inriktning och konkreta regionala genomförandeplaner. Medlemmarna utgörs av politiker och chefer på övergripande ledningsnivå i de samverkande organisationerna. Ordförande är landshövdingen för Länsstyrelsen i Stockholm.

Sven - Erik Österberg, ordförande

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

 

Charlotte Broberg

Fastighets och serviceregionråd, Region Stockholm

 

Ulf Johansson

Regionpolischef, Polisen region Stockholm

 

Jan Jönsson

Socialborgarråd, Stockholms stad

 

Alexandra Anstrell

Representant, Storsthlm

 

Susanne Wedin

Regionchef, Kriminalvården region Stockholm

Laddar...