Styrgrupp

Styrgruppen beslutar om budget och fastställer inriktning för det gemensamma arbetet. Den säkerställer resurser för bemanning i samordningsgruppen, samordningskoordineringen och utskott/arbetsgrupper. Styrgruppen består av medlemmar som har det övergripande ansvaret i den egna organisationen för att genomföra beslutade åtgärder. Ordförande är landshövdingen för Länsstyrelsen i Stockholm.

Sven - Erik Österberg, ordförande

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

 

Charlotte Broberg

Fastighets och serviceregionråd, Region Stockholm
 

Mats Löfving

Mats Löfving

Regionpolischef, Polisen region Stockholm

 

Jan Jönsson

Socialborgarråd, Stockholms stad
 

Alexandra Anstrell

Alexandra Anstrell

Representant, Storsthlm
 

Susanne Wedin

Susanne Wedin

Regionchef, Kriminalvården region Stockholm
 

Eva Thunegard

Eva Thunegard

Områdeschef för Åklagarområde Stockholm