Tidslinje

Tidslinje Operation Kvinnofrid

Vår historia

Högstadieelever gör kampanj om brott

- apr 2017

Stockholms läns högstadieskolor bjuds in att vara med i kommunikationstävlingen "Jag vill göra" i syfte att fler barn och unga i Stockholms län ska våga berätta om brott och känna till sina rättigheter när de drabbas . Totalt deltar cirka 250 elever i tävlingen.

Mer om Jag vill veta

Kvinnofridspriset delas ut för första gången

- nov 2016

Skärholmens Kvinnofridsteam tilldelas 2016 års kvinnofridspris för sina särskilt goda insatser mot våld i nära relationer. Priset delades ut i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens. Prisutdelare var styrgruppens ledamot Åsa Lindhagen, socialborgarråd i Stockholms Stad.

Om Kvinnofridspriset

 

Opertion Kvinnofrid firar 20 år

- nov 2016

2016 har Operation Kvinnofrid funnits och verkat i 20 års tid. Detta uppmärksammar vi särskilt under en stor konferens den 25 november.

Ny regional strategi antas

- maj 2016

Den nya regionala strategin mot våld i nära relationer lanseras i maj 2016. Strategin har gemensamt tagits fram av myndigheter i Stockholms län som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna, med barn som upplever våld eller med våldsutövare. Strategin löper över åren 2016-2020 och finns att läsa här på webbplatsen. Du kan också ladda ner den som pdf.

Minikampanj tredubblade besöken till "Jag vill veta"

- nov 2015

Minikampanjen ”Jag vill veta” som Operation kvinnofrid genomförde 2015 syftade till att sprida kännedom om Brottsoffermyndighetens webbplats jagvillveta.se, med information som riktar sig till brottsutsatta barn och unga. Resultatet blev en tredubbling av antalet besök till webbplatsen och många av länets kommuner har idag permanenta länkar dit .

Läs mer om "jagvillveta" under Insatser & Events

Nya strategiska mål tas fram

- okt 2013

I oktober 2013 genomförs två viktiga workshops med ett 50- tal medarbetare från länets kommuner, Stockholms läns landsting, Polisen, Kriminalvården och frivilliga organisationer. Syftet var att få en bred återkoppling på Operation Kvinnofrids arbetsgrupps förslag till regional strategi för arbetet mot våld i nära relationer. 

Invigning av Origo

- jul 2013

22 februari invigs Origo – ett helt nytt resurscenter mot våld och förtryck i hederns namn i Stockholm län som ett resultat av Operation Kvinnofrids samverkan.

Läs mer om Origo under Insatser & Events
 

En ny aktionsplan tas fram mot hedersvåld

- mar 2011

I mars 2011 antar Operation Kvinnofrid en ny aktionsplan med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Kampanjen Okejsex.nu

- nov 2007

Hösten 2007 genomförde Operation Kvinnofrid en kampanj med namnet Okejsex.nu, som handlade om okej sex och om var gränsen går när det inte är okej.

Läs mer om kampanjen

Affischkampanjen ”Ta ställning för kvinnofrid!”

- nov 2003

I november 2003 genomförde Operation Kvinnofrid sin fjärde affischkampanj med budskapet ”Ta ställning för kvinnofrid!” Den sammanfattade budskapen från tidigare arbete och kampanjer.

Läs mer om kampanjen under Insatser & Events