Upptäcka tidigt

Förstoringsglas på två personer

Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare

För att nå dit behöver följande vara på plats: 

  • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn.
  • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutövare.

Indikatorer för att följa upp målet

För uppföljning av målsättningen rekommenderas indikatorer för att mäta våldsattutsatthet i befolkningen där flertalet kan utläsas på både regional och lokal nivå.