Publikationer

Här hittar du en sammanställning av olika publikationer.

Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020

Omslag strategi 2020

Strategin är framtagen i samverkan på uppdrag av Operation Kvinnofrids styrgrupp och är ett led i att omsätta länets långsiktiga effektmål att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer.

Lägesredovisning 2013

Lägesredovisning - myndigheters och organisationers arbete mot våld i nära relationer i Stockholms län, hösten 2013. Den syftar till att belysa myndigheternas gemensamma utvecklingsområden och utmaningar i länet och den utgör grunden för den regionala myndighetsgemensamma strategin för arbetet mot våld i nära relationer 2020.